Cieszyński portal sportowy - hokej-na-rolkach

obiekt Baseny

Kąpielisko Miejskie
Cieszyn, al. Jana Łyska 23
Zobacz jak dojechać na mapie Google
Godziny otwarcia:
pn:
9:30 - 19:30
wt:
9:30 - 19:30
śr:
9:30 - 19:30
cz:
9:30 - 19:30
pt:
9:30 - 19:30
sb:
9:30 - 19:30
nd:
9:30 - 19:30

Zapraszamy na  Kąpielisko Miejskie w Cieszynie. 

Zwiększono limit osób mogących przebywać na Kąpielisku Miejskim w Cieszynie do 933 osób.

 

13 sierpnia 2020 r. - temperatura wody: 24 ºC

 

Kąpielisko Miejskie będzie funkcjonowało w miesiącu lipcu w godzinach 09:30 – 19:30 oraz sierpniu w godzinach 09:30 – 19:00. 

Wyposażone jest w duży basen o wymiarach olimpijskich 50 m x 25 m i mniejszy basen połączony ze zjeżdżalnią oraz brodzik dla najmłodszych z małą zjeżdżalnią. Na terenie obiektu znajdują się również dwa boiska do siatkówki plażowej i stół do tenisa stołowego.

W godzinach otwarcia Kąpieliska działa punkt gastronomiczny, oferujący sprzedaż wyrobów garmażeryjnych i napojów oraz punkt sprzedaży lodów, słodyczy, napojów posiadający specjalnie przygotowany ogródek letni.

 

Ograniczenia, nakazy i zakazy dla korzystających z Kąpieliska Miejskiego w Cieszynie, al. Jana Łyska 23, w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce, zgodne z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju i Głównego Inspektoratu Sanitarnego

 1. Każda osoba korzystająca z Kąpieliska Miejskiego zobowiązana jest do stosowania obowiązujących przepisów prawa.

 2. Przed wejściem na Kąpielisko oraz przy jego opuszczeniu należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie.

 3. Z Kąpieliska mogą korzystać wyłącznie osoby, które nie obserwują u siebie objawów choroby zakaźnej, nie są objęci kwarantanną lub izolacją, nie mieli w ciągu ostatnich 14 dni kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19.

 4. Bezpośrednio przed kasą może znajdować się tylko jedna osoba.

 5. W strefie wejścia na pływalnię oraz przy kasie należy zachować 1,5 m odległości, stosując się do wyznaczonych stref oraz kierunku kolejki.

 6. Bezwzględnym obowiązkiem każdego użytkownika jest przejście do strefy basenowej przez brodzik do płukania stóp i skorzystanie z prysznica.

 7. Podczas pływania należy zachować dystans społeczny 1,5 m (za wyjątkiem osób wspólnie zamieszkujących).

 8. Na terenie Kąpieliska obowiązywać będzie limit osób wynoszący 933 zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów oraz zaleceń w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 9. Wewnątrz budynku (m.in. w toaletach) obowiązuje poruszanie się w maseczkach.

 10. Na terenie Kąpieliska należy starać się zachowywać równomierne rozmieszczenie osób  z zachowaniem dystansu społecznego.

 11. Osoba, która podczas przebywania na terenie Kąpieliska nie stosuje się do obowiązujących przepisów prawa może być wyproszona z obiektu bez zwrotu opłaty za wstęp.

 12. Celem wdrażanych procedur jest dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa  oraz minimalizacja ryzyka zakażenia użytkowników, pracowników obiektu oraz innych osób z zewnątrz. Podjęte działania dostosowane są do etapu zaawansowania stanu epidemicznego.

 13. W przypadku, gdy w czasie funkcjonowania Kąpieliska ulegną zmianie przepisy sanitarne lub inne, korzystający z ww. obiektów obowiązani są do ich stosowania.

 14. W czasie organizacji wydarzeń sportowych na boiskach do siatkówki plażowej, boiska będą oddzielone i udostępnione tylko dla uczestników.

 

 

L.p Rodzaj Cena (zawiera podatek VAT)  
1.
 

Wstęp całodzienny

 a) bilet normalny1 8,00 zł  
 b) bilet ulgowy1,2 5,00 zł  
 c) szkolne grupy zorganizowane z cieszyńskich szkół podstawowych i gimnazjów wraz z opiekunem (minimum 10 osób) 4,00 zł/osoba  
 d) grup zorganizowane korzystające z obiektów  noclegowych Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 4,00 zł/osoba  
 e) bilet ulgowy ekstra1,3 1,00 zł  
2.


Wstęp po godzinie 15.00

 a) bilet normalny1  6,00 zł   
 b) bilet ulgowy1,2 4,00 zł  
 e) bile ulgowy ekstra1,3            1,00 zł  
3.

Karnet upoważniający do 5 wejść

 a) karnet normalny1 32,00 zł  
 b) karnet ulgowy1,2           20,00 zł  
4.

 Udostępnienie powierzchni reklamowej do 5m2 włącznie

1,00 zł/m2/dzień  
5.

 Udostępnienie powierzchni reklamowej od 5m2 do 20m2 włącznie

0,70 zł/m2/dzień  
6.

 Udostępnienie powierzchni reklamowej powyżej 20m2

0,40 zł/m2/dzień  
7.

 Udostępnienie powierzchni pod niestałe punkty sprzedaży podczas imprez

50,00 zł/dzień  

 

1 Posiadacze Cieszyńskiej Karty Dużej Rodziny są uprawnieni do zniżki 50%.

2 Do korzystania z biletów i karnetów ulgowych są uprawnieni:
- uczniowie szkół: podstawowych, dziennych szkół ponadpodstawowych i dziennych szkół policealnych na podstawie ważnej legitymacji szkolnej,

- studenci studiów dziennych do 26 roku życia na podstawie ważnej legitymacji studenckiej,
- emeryci i renciści na podstawie stosownych dokumentów,
- posiadacze Ogólnopolskiej Karty Seniora,
- osoby niepełnosprawne o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności na podstawie stosownych dokumentów.

3 Do korzystania z biletów ulgowych ekstra są uprawnieni:
- dzieci w wieku do 6 lat,
- osoby niepełnosprawne o znacznym stopniu niepełnosprawności na podstawie stosownych dokumentów, wraz z 1 opiekunem,

- posiadacze tytułu Cieszyńskiego Olimpijczyka.

 

menu